ទូក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) យាន​ជំនិះ​សម្រាប់​ឆ្លង​ទឹក; ទូក​មាន​ច្រើន​ប្រភេទ​មាន​ទូក​កំរោល, ទូក​ផ្កា​ចា, ទូក-ង ជាដើម : អុំ​ទូក, ប្រណាំង​ទូក ។ គ្រឿង​លេង​មួយ​ប្រភេទ ដែល​យក​ឫស្សី​មក​បិត​សំប៉ែត ជម​ក្បាល​ឲ្យ​ង​ឡើង សម្រាប់​រុញ​ប្រណាំង​គ្នា ។ កូន​ចត្រង្គ​មួយ​ប្រភេទ​រាង​មូល ដែល​នៅ​ខាង​ដើម​បំផុត​និង​ខាង​ចុង​បំផុត​នៃ​ជួរ ។