ទំនៀម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) បវេណី, ធម្មតា; សណ្ដាប់, សណ្ដាប់ធ្នាប់, ទម្លាប់, បែប​បទ : ធ្វើ​តាម​ទំនៀម ។