បង្គន់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) កន្លែង​បិទ​បាំង​សម្រាប់​បន្ទោ​ឧច្ចារៈ បស្សាវៈ (ប្រហែល​ជា​ក្លាយ​មក​ពី​ពាក្យ​ថា បាំងគន់) គឺ​កំបាំង​មិន​ឲ្យ​គេ​គន់​មើល​ឃើញ​ទេ​ដឹង ?) ។