បបូរមាត់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ បបូរ+មាត់>បបូរមាត់។

នាម[កែប្រែ]

បបូរមាត់

  1. រឹមមាត់

ន័យដូច[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]