បាញ់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ប្រហារ​ឬ​លោះ​ដោយ​អាវុធ​មាន​កាំ គឺ​អាវុធ​ដែល​មាន​គ្រាប់, មាន​រំសេវ​ឬ​មាន​ព្រួញ : លើក​កាំភ្លើង​បាញ់, បាញ់​កាំភ្លើង; យឹត​ធ្នូ​បាញ់, ផ្គង​ស្នា​ឡើង​នឹង​បាញ់ ។ តម្រង់​ដាក់, សំដៅ​ដាក់ : ចោល​កន្ទុយ​ភ្នែក​ក្រឡេក​បាញ់​ចំ​មក...; ដើរ​បាញ់​សំដៅ​មក...; តាំង​ចិត្ត​បាញ់​សំដៅ​ទៅ...។ ខ្ពុរ​ខ្ពស់​ឡើង : ទឹក​ផុស​បាញ់​ឡើង​ដូច​គេ​ឆ្វាយ ។ ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្ពុរ​ទឹក​ចេញ​ដោយ​កម្លាំង​ស្នប់​ឬ​កាំជ្រួច : យក​កាំជ្រួច​បាញ់​ទឹក​លត់​ភ្លើង ។ បង្វិល​ខ្ញាល់​ដូច​គេ​ត្របាញ់ : បាញ់​អាប៉ោង ។ល។

( ន. ) ដុំ​ថ្នាំ​ជក់​ដែល​គេ​បត់​ធ្វើ​ជា​ផ្ទាំង​តូច​ៗ​រាង​ទ្រវែង​សំប៉ែត : ថ្នាំ​មួយ​បាញ់ ។