បារត

ពីWiktionary

បារ៉ត សំ.; បា. ( ន. ) (បារត ឬ បារទ; បារទ) ធាតុ​រាវ​មួយ​ប្រភេទ សម្បុរ​ស្រដៀង​នឹង​សំណ, កាល​បើ​ត្រូវ​កម្ដៅ​ក៏​ក្លាយ​បាត់​ក្លិន​និង​រស​ជាតិ​ដើម​មួយ​រំពេច; ហៅ​ក្លាយ​ជា បរត ឬ បរទ ក៏​មាន ។ បារទ

សទិសន័យ[កែប្រែ]