បុត្រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បុត ដូចគ្នា សំ.; បា. ( ន. ) (បុត្រ; បុត្ត) បុរស​អ្នក​បំពេញ​ចិត្ត​មាតា​បិតា, អ្នក​ជម្រះ​ត្រកូល​របស់​ខ្លួន​ឲ្យ​ស្អាត (កូន​ប្រុស) ។ ព្រះ​រាជ​បុត្រ កូន​ប្រុស​របស់​ក្សត្រ​ទ្រង់​រាជ្យ (ព្រះ​អង្គ​ម្ចាស់​ប្រុស) ។ បុត្ត