ប្ដេជ្ញា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប្ដ័ច-ញ៉ា, ជើង ដ ( ន. ) (ក្លាយ​មក​ពី សំ. ប្រតិជ្ញា) មើល​ពាក្យ បដិញ្ញា ។ ខ្មែរ​យើង​ប្រើ​ជា កិ. ក៏​បាន : បាន​ប្ដេជ្ញា​គ្នា​ថា​នឹង​ឈប់​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ពាល​នោះ​ត​ទៅ​ទៀត, បាន​ប្ដេជ្ញា​ចិត្ត​ជា​ស្រេច​ថា...។