ប្រញប្ត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប្រញ៉ាប់ ( កិ. ) (ក្លាយ​មក​ពី សំ. ប្រជ្ញប្ត) បញ្ញត្ត : ព្រះ​សម្មាសម្ពុទ្ធ​ទ្រង់​ប្រញប្ត​សិក្ខាបទ ។ សង្វាត​សរសេរ អស់​អញ​កុំ​ខ្ជិល ទើប​បាន​ជា​គាប់ សង្វាត​សូត្រ​រៀន ដោយ​គ្រូ​ប្រញប្ត កុំ​ធ្វើ​លេលាប់ ដោយ​ចិត្ត​មាក់​ងាយ (ច្បាប់​ក្រម) ។ ម. ព. បញ្ញត្ត ផង ។