ប្រតិកម្ម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប្រៈ--ឬ​ប្រ-- សំ.; បា. ( ន. ) អំពើ​ប្រឆាំង, អំពើ​ត​ទប់, អំពើ​តប​ត​ត្រឡប់​មក​រក​វិញ, ការ​រក​រឿង​ហេតុ​តប​ត​មក​វិញ : ប្រតិកម្ម​បាន​កើត​ឡើង​ភ្លាម ក្រោយ​ដែល​ទី​ប្រជុំ​បាន​ពិភាក្សា​សម្រេច​រឿង​នោះ​រួច​ហើយ (បារ. Réaction)