ប្រឡៅ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ខ្សែ-ក​សត្វ​ចិញ្ចឹម : ប្រឡៅ​គោ, ប្រឡៅ​ឆ្កែ ។