ផាត់សណ្ដោង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំគោកបល្លង្ក។
  2. ភូមិនៃឃុំព្នៅទី១