ផាមួង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ស. ( ន. ) ឈ្មោះ​សំពត់​សូត្រ​មួយ​ប្រភេទ​មាន​ព័ណ៌​លាត​ផ្សេង​ៗ​សម្រាប់​ស្លៀក, កំណើត​ធ្វើ​ក្នុង​កម្ពុជ​រដ្ឋ : ផាមួង​ព័ណ៌​ព្រីង​ទុំ, ផាមួង​ព័ណ៌​ស្លា​ទុំ ។ ប្រភេទសំពត់ត្បាញពីសរសៃសូត្រ មានសាច់លាត និង ពណ៌ផ្សេងៗ ជួនមានបន្តក់ជរជើងនិងមានបន្តក់លើផ្ទៃសំពត់។ សំពត់ដែលមានបន្តក់ឬជរជើងត្បាញពីអំបោះសម្រាប់ស្លៀកពេលថ្ងៃ។ ចំណែកសំពត់ដែលមានបន្តក់ឬជរជើងត្បាញពីខ្សែពណ៌ទឹកមាស ឬទឹកប្រាក់មានពន្លឺចែងចាំង សម្រាប់ស្លៀកនៅពេលយប់។