ផាយោង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( ន. ) សំពត់​បន្ទះ​វែង​សម្រាប់​ទាញ​យោង​ពី​សាកសព​ឬ​ពី​អដ្ឋិ​ធាតុ​មក​ដល់​ដៃ​ព្រះ​ភិក្ខុ​សង្ឃ​ចាប់​កាន់​សូត្រ​ធម៌​បង្សុកូល; ហៅ​ថា ទូ ឬ សំពត់​ទូ ក៏​បាន (ប្រើ​តាម​ទំនៀម​ប្រទេស) ។