ផឹង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

យ. ( ន. ) សង់ទីម៉ែត្រ : បី​ផឹង គឺ ៣ សង់ទីម៉ែត្រ ។