ផឿក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

เผือก ស. ( គុ. ) ឃ្លៀច​សម្រាប់​មនុស្ស គឺ​មនុស្ស​ដែល​តាម​ធម្មតា តែងតែ​មាន​សម្បុរ​ខ្មៅ, លឿង​ឬ​សម្បុរ​សណ្ដែក​បាយ ក៏​បែរ​ជា​មាន​ស្បែក​ស, រោម​ស, សក់​ស, រោម​ភ្នែក​ស ពី​កំណើត : មនុស្ស​ផឿក (មនុស្ស​ឃ្លៀច) ។