ផ្ចាច់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ចាប់​ទង្គិច​គូទ (ព. សា.) ។