ផ្ទះព្រីង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំកោះជុំ