ពក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) សាច់​ដែល​ដុះ​ជា​ដុំ​ខ្ពស់​ជាង​សាច់​ប្រក្រតី : ពក​ដៃ, ពក​ជើង, ពក​ថ្ងាស, ពក-ក ។ សាច់​រុក្ខ​ជាតិ ឬ លតា​ជាតិ​ដែល​ដុះ​ជា​កំពូក​ខ្ពស់​ជាង​សាច់​ប្រក្រតី : ពក​ធ្នង់, ពក​បេង, ពក​ស្រឡៅ; ពក​ខ្ញែ (ពក​វល្លិ​ខ្ញែ) ។ សាច់​ដែល​ពក​រម៉ិងរម៉ង់​រឹង​ៗ នៅ​កែង​ដៃ​ឬ​កែង​ជើង មាន​សណ្ឋាន​និង​ទំហំ​ស្រដៀង​នឹង​ផ្លែ​ស្លា​ហៅ​ថា ពក​ស្លា ។ ឈ្មោះ​ដំបៅ​មួយ​ប្រភេទ​ចេញ​ជា​ពក​បែក​គគុះគគុល មិន​ងាយ​នឹង​ថែរក្សា​ឲ្យ​សះ​ជា : ដំបៅ​ពក ។ ឈ្មោះ​ឫស្សី​ពួក​មួយ មាន​ប្រហោង​សាច់​ស្ដើង​រឹង​ស្រួយ សម្បុរ​ខាង​ក្រៅ​រលោង សម្រាប់​ប្រើ​ការ​ផ្សេង​ៗ​មាន​ធ្វើ​ត្រល់, ប៉ី, ខ្លុយ​ជាដើម : ត្រល់​ពក, ប៉ី​ពក, ក្លាក់​ពក, បំពង់​ពក ។

( កិ. ) កកើត​ជា​ពក (ជា​នាម​កិរិយា) ។