ពណ៌

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ព័រ សំ.; បា. ( ន. ) (វណ៌; វណ្ណ “សម្បុរ; ពួក; ថ្នាក់​ត្រកូល; ភេទ; ពាក្យ​សរសើរ; គុណ​ដែល​គួរ​សរសើរ; អក្សរ...”) សម្បុរ : ព័ណ៌​ស, ពណ៌​ក្រហម ... (ពាក្យ​នេះ​ខ្មែរ​យើង​ប្រើ​ចំពោះ​តែ​សម្បុរ​នៃ​វត្ថុ​ផ្សេង​ៗ មាន​សំពត់​ជាដើម, បើ​ចំពោះ​មនុស្ស​ឬ​សត្វ​ប្រើ​ពាក្យ​ថា សម្បុរ, គេ​និយាយ​ថា : មនុស្ស​សម្បុរ​ស, គោ​សម្បុរ​ត្នោត...) ។ ព័ណ៌

  1. (វិចិត្រសិល្បៈ) color/colour, couleur លក្ខណៈសម្គាល់វត្ថុឬបាតុភូតដែលកំណត់ដោយចក្ខុវិញ្ញាណតាមរយៈពន្លឺជាប្រភេទផ្សេងៗ ដូចជា ក្រហម លឿង ខៀវ ជាដើម។ ឧ. ព្រះអាទិត្យបញ្ចេញពន្លឺចម្រុះពណ៌។