អ្នកប្រើប្រាស់:Anas1712៖ ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានា

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ Ma page principale est sur la Wikipédia francophone {{#babel:fr|ar|nl-4|en-3}} {{Utilisa...)
 
No edit summary
 
Ma page principale est sur [[w:fr:Utilisateur:Anas1712|la Wikipédia francophone]]
Go to [[:fr:Utilisateur:Anas1712]].
 
{{Babel|fr|ar|nl-4|en-3}}
{{#babel:fr|ar|nl-4|en-3}}
{{UtilisateurUser Identifiant uniqueSUL|1=fr|2=w|align=right}}
{{wpWikipedia|Utilisateur:Anas1712|lang=fr}}
{{wpWikipedia|User:Anas1712|lang=en}}
 
[[fr:Utilisateur:Anas1712]]
[[en:User:Anas1712]]
[[nl:Gebruiker:Anas1712]]
 
 
 
<section begin="etymology"/>
 
==[[Anas1712]] etymology==
 
From [[:fr:Utilisateur:Anas1712|Utilisateur:Anas1712]], translated in [[English]] [[language]].
 
<section end="etymology"/>

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ