ពុទ្រា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ពុត-ទ្រា សំ. បា. ( ន. ) (ពទរ ឬ​ជា ពទរា ក៏​មាន) ឈ្មោះ​ឈើ​មាន​ផ្លែ ដើម​មាន​បន្លា ផ្លែ​មូល​ៗ​ប៉ុន​ផ្លែ​កន្ទួត​ព្រៃ សាច់​ផុស​ៗ គ្រាប់​រឹង​ស្រួយ​មាន​រស​ជូរ​ឆ្ងាញ់​ឬ​ជូរ​អែម បរិភោគ​បាន, គេ​ច្រើន​ចុច​នឹង​អំបិល​បុក​ហើយ​ទើប​បរិភោគ; ប្រើ​ធ្វើ​ជា​តំណាប់​ក៏​បាន ។ ពុទ្រា​មាន ២ ប្រភេទ ពុទ្រា​ធំ មាន​ផ្លែ​ធំ​ៗ​មូល​ៗ​ឬ​ទ្រវែង; ពុទ្រា​តូច មាន​ផ្លែ​តូច​ៗ​មូល​ៗ ។
  2. ភូមិនៃសង្កាត់គោករកា
  3. ឃុំនៃស្រុកជ័យសែន