ភរិយាដ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភៈរិយាត សំ. ក្ល.; សំ. ( ន. ) (ភាយ៌ាដ) បុរស​ដែល​ព្រម​ឲ្យ​ភរិយា​របស់​ខ្លួន​ស្វែង​រក​ប្រយោជន៍ ដោយ​បែប​បទ​ជា​ស្រ្តី​ពេស្យា, មនុស្ស​អ្នក​បណ្ដោយ​ប្រពន្ធ​ឲ្យ​ធ្វើ​ជា​ស្ត្រី​ផ្កា​មាស ។ (ព. កា.) : នែ​អ្នក​ភរិយាដ ចូរ​ខំ​ខ្មីឃ្មាត បំពេញ​មុខការ ចូរ​កុំ​រវាត ចាក​សីលាចារ ធ្វើ​ស្រែ​ចម្ការ លក់​ដូរ​វិញ​ទៅ !