ភូមិថ្មី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកថ្មពួក