ភ្ញច់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ដាក់​ញច់​ផ្អឹប​សង្កត់​យូរ : ភ្ញច់​ទៀន​ឲ្យ​រលត់; កុំ​ភ្ញច់​កម្ទេច​បារី​លើ​កន្ទេល (ម. ព. ញច់ ផង) ។