ភ្ញាយ៉ា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

យកស្លឹកចាស់ៗ1ក្ដាប់ដៃមកស្ងោរជាមួយទឹក3កែវបែងផឹកព្រឹក ល្ងាច មុនញ៉ាំអាហារ ។ Hesperethusa crenulata ( Roxb. ) Roem