មាយាការ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងមូលសទ្ទ មាយាការ
māyākār
ឡាតាំងយានកម្ម miəyiəkaa
អ.ស.អ. (បមាណីយ) គន្លឹះ /miə.jiə.kaː/

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មាយា +‎ ការ

នាម[កែប្រែ]

មាយាការ

  1. ការបំភ័ន្តអោយឃើញ និងយល់ថាមាននូវអ្វីដែលតាមពិតគឺពុំមែន។
    ការបោះឆ្នោតក្នុងអាណត្តិនេះ គ្រាន់តែជាមាយាការនៃប្រជាធិបតេយ្យ សម្រាប់ទុកសម្រាតអោយពិភពលោកបានឃើញ។
បំណកប្រែ[កែប្រែ]

បាលី[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មាយា +‎ ករ +‎

នាម[កែប្រែ]

មាយាការ (māyākāra)

  1. (បុំលិង្គ) អ្នកលេងត្រែះ