យក្ខ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(យ័ក) (បា.) ឬ (សំ.) (ន.) អមនុស្ស​ជា​អទិស្សមានកាយ​ ដូច​ជា​ ​ភុម្ម​ទេវតា, វត្ថុ​ទេវតា, អសុរ, បិសាច ជាដើម ទោះ​មាន​ចិត្ត​ល្អ​ក្ដី មាន​ចិត្ត​អាក្រក់​ក្ដី ដែល​ពួក​មនុស្ស​រាប់អាន​ធ្វើ​ពលិការបូជា សែន​ព្រេន ។ អាច​សរសេរ​ យក្ស ក៏​បាន ។