យាវកាលិក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

យាវៈ-- បា. ( គុ. ឬ ន. ) ដែល​គួរ​ប្រកប​ការ​បាន​តែ​ត្រឹម​ពី​ព្រឹក​ទល់​នឹង​ថ្ងៃ​ត្រង់; ភោជន​ដែល​ពួក​បព្វជិត​ឬ​ឧបាសក​អ្នក​សមាទាន​ឧបោសថ​សីល ត្រូវ​បរិភោគ​បាន​តែ​ត្រឹម​ពី​ព្រឹក​ទៅ​ទល់​នឹង​ថ្ងៃ​ត្រង់ (ព. វិ. ពុ.) ។