យីហោ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចិ. ( ន. ) គ្រឿង​សម្គាល់; នាម​ដែល​តាំង​ជា​សម្គាល់​របស់​ឈ្មួញ; កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ ក្នុង​ការ​ជួញ : មាន​យីហោ, អាប់​យីហោ, ខូច​យីហោ បាត់​យីហោ ។