យោន​យាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( គុ. ) ដែល​ព្យួរ​រយាន, ដែល​រណែងរណោង​តែ​រៀប​រយ​ដោយ​លំដាប់​គ្នា​មិន​ទាស់​ភ្នែក : ផ្លែ​ស្វាយ​យោន​យាន, ផ្កា​ឈើ​យោន​យាន (ព. កា.) : ព្រឹក្សា​ផ្លែ​ផ្កា​យោន​យាន លូក​ឈោង​បេះ​បាន ក្សេម​ក្សាន្ត​ចិន្តា ។ មាន​ហ្វូង​បក្សី​បក្សា ហិច​ហើ​រេ​រា ពាស​ពេញ​ដង​ព្រៃ ។ ពាក្យ​រាយ​ច្រើន​និយាយ​ថា រយោន​រយាន ។