រកាក្រៅ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. សង្កាត់នៃក្រុងដូនកែវ