រដ្ឋប្បវេណី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

រដ្ឋប្បវេណី (រ័ត-ឋ័ប-ប៉ៈវេនី) : បវេណី​សម្រាប់​ដែន; ឈ្មោះ​ច្បាប់​បញ្ញត្ត​អំពី​ដំណើរ​កិច្ច​ការ ​និង ​សណ្ដាប់ធ្នាប់​របៀប​របប​ផ្សេង​ៗ​តាម​បវេណី​របស់​ប្រជា​ជន​ក្នុង​ប្រទេស​ដែល​នៅ​ក្នុង​ឱវាទ​នៃ​រាជ​បញ្ញត្តិ ។ មើល​ពាក្យ រដ្ឋ ផង ។