រាវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ជ្រាវ​រក​ដោយ​ដៃ : រាវ​ចាប់​ត្រី​ក្នុង​អង្រុត ។ ស្រាវ​ជ្រាវ​រក, សង្កេត​ឈ្លេច​ឈ្លី​រក : រាវ​រក​ឲ្យ​ឃើញ​សេចក្ដី​ពិត ។

( គុ. ) ដែល​ជា​ទឹក, មិន​ខាប់, (ទីទៃ​ពី​ខាប់) : ខ្លាញ់​រាវ, បបរ​រាវ ។ របស់​រាវ ឬ​វត្ថុ​រាវ អ្វី​ៗ​ដែល​ជា​ទឹក, មិន​ខាប់ ដូច​យ៉ាង​ប្រេង, សុរា​ជាដើម ។ ក្មេង​ឈាម​រាវ ក្មេង​ដែល​កំពុង​មាន​កម្លាំង​ពេញ​ពាស មាន​ចិត្ត​រហេវ​រហាវ​មិន​សូវ​ចេះ​អត់​ធ្មត់ ។ល។

( ន. ) ប្រដាប់​ធ្វើ​ដោយ​បន្ទោះ​ត្បាញ​ជា​ក្រឡា ឬ ដោយ​ក្រង​បន្ទះ​រនាប​ជា​ដើម សម្រាប់​ផ្កាប់​ចាន​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់ : រាវ​ចាន, ចាន​មួយ​រាវ (ម. ព. រណ្ដំ ផង) ។