រំសេវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ម្សេវ; ច្រើន​ប្រើ រំសេវ ជាង) ។