លុះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ចុះ, ចុះ​ចូល, នៅ​ក្នុង​អំណាច : លុះ​ក្នុង​អំណាច​គេ, លុះ​ក្នុង​កណ្តាប់​ដៃ​សត្រូវ ។ សម្រេច, ត្រាស់​ដឹង : បាន​លុះ​មគ្គ​ផល ។ គុ. ដែល​ហ៊ាន, អង់អាច, ហ៊ាន​ប្រថុយ, រលុះរលាញ, មិន​រួញរា : ចិត្ត​លុះ; មនុស្ស​នុ៎ះ​លុះ​ណាស់ យើង​មិន​លុះ​ដូច​គេ​ទេ ។

( និ. ) ដល់; កាល, កាល​ដែល; ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​បន្ត​សង្កាត់​សេចក្ដី​ប្រាប់​ដំណើរ ដែល​ដាច់​ស្រឡះ​ដោយ​ឡែក : លុះ​អាយុ ២០ ឆ្នាំ ... ; លុះ​ខ្លួន​ធំ​ហើយ ... ; លុះ​បរិភោគ​អាហារ​រួច​ហើយ ... ។ លុះ​ដល់​ ដរាប​ដល់, ត្រាតែ​ដល់; កាល​ដែល​ដល់; លុះ​ដល់​វេលា​អធ្រាត្រ ... ។ លុះ​ណា​តែ កាល​ណា​បើ, ទាល់​តែ : លុះ​ណា​តែ​គេ​ឲ្យ​ទើប​ខ្ញុំ​ហ៊ាន​យក ។ លុះ​តែ ទាល់​តែ, ត្រាតែ : លុះ​តែ​ឲ្យ​ប្រាក់​ដល់​ដៃ ទើប​គេ​លក់​ឲ្យ ។