វណ្ណយោបាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ វណ្ណ + យោបាយ

នាម[កែប្រែ]

វណ្ណយោបាយ

  1. (ភាសាវិទ្យា) សង្គមយោបាយ

ឯកសារយោង[កែប្រែ]