សង់ទីម៉ែត្រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បារ. ( ន. ) (--ម៉ែត្រិ៍ Centimètre) មាត្រា​រង្វាស់​ប្រវែង ១០ មិល្លីម៉ែត្រ : មួយ​រយ​សង់ទីម៉ែត្រ​ជា​១​ម៉ែត្រ; ពីរ​ម៉ែត្រ​៣០​សង់ទីម៉ែត្រ (២ ម. ៣០) ។