សង្ឃ័រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ឈើ​តូច​មួយ​ប្រភេទ មាន​បន្លា​ខុប​ៗ ផ្លែ​តូច​ៗ​វេលា​ទុំ ឡើង​សម្បុរ​ក្រមៅ មាន​រស​ជូរអែម បរិភោគ​បាន : ផ្លែ​សង្ឃ័រ​ទុំ គេ​អាច​ទុក​បាន​យូរ​ថ្ងៃ ។Zizyphus oenoplia Mill
  2. សង្កាត់នៃក្រុងស្វាយរៀង