សង្សក្រឹត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

នាមអសាធារណ៍[កែប្រែ]

សង្សក្រឹត

  1. ទម្រង់លែងប្រើនៃពាក្យ សំស្ក្រឹត