សញ្ជាតិ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស័ញ-ជា-តិ ឬ--ជាត សំ. បា. ( ន. ) ការ​កើត​ឯង, ការ​ដុះ​ឯង, ការ​កើត​តាម​ធម្មតា : ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​តាម​សញ្ជាតិ ។ កន្លែង​ដែល​កើត, ស្រុក​កំណើត : មាន​សញ្ជាតិ​ផ្សេង​គ្នា ។ ឫស​គល់​កំណើត, ដើម​កំណើត, ដើម​ចម : របស់​នេះ​មាន​សញ្ជាតិ​មក​អំពី​អ្វី ? ។ សញ្ជាតិញ្ញាណ (ស័ញ-ជា-តិញ-ញាន) សេចក្ដី​ដឹង​ដែល​កើត​តាម​ធម្មតា​ខ្លួន​ឯង ។ល។

  1. (ច្បាប់) nationality, nationalité ចរិតឬលក្ខណៈរបស់ប្រជាជាតិមួយដែលរស់នៅរួមគ្នាក្នុងក្របខណ្ឌនៃសហគមន៍មួយដែលមានទឹកដី ភាសា ទំនៀមទម្លាប់ និង សេចក្ដីប៉ងប្រាថ្នារួម។ លក្ខណៈពិសេសនៃសញ្ជាតិរបស់ប្រជាជាតិមួយអាចកើតមានឡើងតាមរយៈកំណើតឬធម្មជាតិនីយកម្ម, សញ្ជាតូបនីយកម្ម អត្តសញ្ញាណកម្ម អាពាហ៍ពិពាហ៍ ការសុំកូនមកចិញ្ចឹម, នីតិនីយកម្ម និងការផ្ទេរ ការគ្រប់គ្រងដែនដីពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយទៀត។ ឧ. នៅក្នុងសម័យកាលសង្គ្រាមនៃប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ១៩៧០-១៩៧៩ ប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនបានភៀសខ្លួននៅរស់នៅបរទេស ដូចជា ប្រទេសបារាំង អាម៉េរិក អូស្ត្រាលី។ល។ ហើយក្រោយមកពួកគេបានទទួលសញ្ជាតិបារាំង អាម៉េរិក និង អូស្ត្រាលី តាមរយៈនីតិនីយកម្ម។