សសរកន្លោង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
#គឺ​សសរ​ទ្រូង ។