សាវម៉ាវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ ស្លឹក​ស្រដៀង​នឹង​បំពេញ​រាជ្យ តែ​តូច​ៗ​ជាង ផ្លែ​ជា​ចង្កោម សំបក​ផ្លែ​មាន​ព្រុយ​ស្មាញ ប្រើ​បរិភោគ​ជា​ចំណី ខ្លះ​មាន​រស​ជូរ​អែម ខ្លះ​ផ្អែម​ឆ្ងាញ់, ជា​ឈើ​មាន​ប្រយោជន៍​គួរ​ដាំ​ឲ្យ​ក្រាស់​ក្រែល​ក្នុង​ស្រុក ។ ឈ្មោះ​វល្លិ​មួយ​ប្រភេទ ស្លឹក​មាន​ក្លិន​ក្រពុល គេ​ច្រើន​ច្របាច់​លាយ​ទឹក​ប្រើ​ជា​ថ្នាំ​រម្ងាប់​គ្រុន​ក្ដៅ, ផ្លែ​មាន​ព្រុយ​ស្មាញ ស្រដៀង​នឹង​ផ្លែ​សាវម៉ាវ​ដើម ប៉ុន្តែ​តូច​ៗ​ជាង សាច់​ជ្រាយ​បរិភោគ​ជា​ចំណី​បាន ។