សិរីសោភ័ណ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អតីតស្រុកនៃខែត្របាត់ដំបង។ ជំនាន់លោកម្ចាស់
  2. អតីតស្រុកនៃខែត្របន្ទាយមានជ័យ។
  3. ក្រុងនៃខែត្របន្ទាយមានជ័យ។