សុមេធា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. បា. ( ន. ) ប្រាជ្ញា​ល្អ, ប្រាជ្ញា​ដែល​អាច​កម្ចាត់​កិលេស​បាន ។