សុំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ព. សា. ( កិ. ) សូម : សុំ​ទាន, សុំ​គេ​ស៊ី ។ សម្រាប់​អ្នក​ធំ​និយាយ​ទៅ​រក​អ្នក​តូច​ដោយ​សេចក្ដី​អង្វរ​ឬ​សេចក្ដី​គួរ​សម : សុំ​ឲ្យ​ឯង​អាណិត​អញ; រាជការ​សុំ​ឲ្យ​អស់​បណ្ដាល​រាស្រ្ត​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ខំ​ប្រឹង​ធ្វើ​ការ​នេះ ឲ្យ​បាន​សម្រេច​ឆាប់ (ម. ព. សូម ផង) ។