សើន

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឋាន​ខ្ពស់​ស្រឡះ​ក​ដោយ​ឥដ្ឋ​ជាដើម​សម្រាប់​អុជ​ភ្លើង​បំភ្លឺ​ជា​គ្រឿង​ចំណាំ​ជ្រុង​ជ្រោយ​ទន្លេ​ឬ​សមុទ្រ កុំ​ឲ្យ​អ្នក​ដំណើរ​ជើង​ទឹក​វង្វេង​ផ្លូវ​ក្នុង​វេលា​យប់ ឬ​សម្រាប់​ឡើង​ថ្កោល​មើល​ដំណើរ​ចេញ​ចូល​នៃ​អ្នក​នាំ​ទំនិញ​រំលង​គយ ឬ​ក៏​សម្រាប់​ឡើង​ថ្កោល​មើល​ដំណើរ​លប​ចូល​មក​នៃ​ពួក​បច្ចាមិត្ត : នៅ​ជ្រោយចង្វា​កាល​ពី​ដើម​មាន​សើន​មួយ​ក​ដោយ​ឥដ្ឋ​ធំ​ខ្ពស់​ប៉ុន្តែ​ឥឡូវ រាជ​រដ្ឋាភិបាល​បាន​ឲ្យ​រុះរើ​ចេញ​បាត់​រូប​ទៅ​ហើយ ព្រោះ​យល់​ឃើញ​ថា បើ​ទុក​ឲ្យ​នៅ​មាន​ត​ទៅ ជា​ការ​ឥត​ប្រយោជន៍ ព្រោះ​ហួស​សម័យ​ត្រូវ​ប្រើ​ប្រាស់​ទៅ​ហើយ ។