ហនុមាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ហនុមាន ឬ ហនុមាន្ត (ហៈនុម៉ាន ) ន. (សំ. ហនុមត៑ , ហនុមន្ត , ហនុមាន៑ , ហនុមាន្ត ឬ ហនូ–– ) ឈ្មោះ​ស្ដេច​ពានរ​មួយ​ជា​សេនា​របស់​ព្រះ​រាម ក្នុង​រឿង​រាមកេរ្តិ៍ (ហៅ ពាយុបុត្រ ឬ វាយុបុត្រ ក៏​បាន ) ។ ហនុមាន ជាក្មួយរបស់សុគ្រីព ហើយជាមេទ័ពខ្លាំងពូកែរបស់ព្រះរាម។ ហនុមានបានជួយព្រះរាមគ្រប់ពេលវេលាក្នុងការស្វែងរកនាងសីតា និងធ្វើសង្រ្គាមជាមួយពួកយក្ស។ គេគូរហនុមានជាស្វាមានរោមពណ៌សកាត់ខៀវខ្ចី ពាក់ក្បាំង កាន់ព្រះខ័ន។
  2. ភូមិនៃឃុំកណ្ដឹង
  3. ភូមិនៃឃុំក្រាំងធ្នង់