ហរិ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហរិ (ហៈ–– ) ន. (សំ. បា. ) ព្រះ​នារាយណ៍ ;​ ព្រះ​ឥន្ទ្រ ;​ ព្រះ​អាទិត្យ ;​ សីហៈ ;​ មាស ;​ សម្បុរ​បៃតង ;​ ព័ណ៌​លឿង ។ល។ គុ. បៃតង ;​ លឿង ។ ហរិចន្ទន៍ ចន្ទន៍​លឿង ។ ហរិរក្ខ ឬ ហរិរក្ស ព្រះ​នារាយណ៍ ;​ អ្នក​រក្សា​ព្រះ​នារាយណ៍ ។ ព្រះ​បរម​នាម​នៃ​ក្សត្រិយ៍​កម្ពុជរដ្ឋ​មួយ​អង្គ សោយ​រាជ្យ​គង់​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​ឧត្ដុង្គ​មាន​ជ័យ : ព្រះ​បាទ​សម្ដេច​ព្រះ​ហរិរក្ស ឬ ព្រះ​បាទ​សម្ដេច​ព្រះ​ហរិរក្ស​រាមាឥស្សរាធិបតី (ព្រះ​អង្គឌួង ) ។ ហរិរាជ (ព. ប្រ. ) ព្រះ​រាជា​មាន​តេជះ​ដូច​ជា​ព្រះ​នារាយណ៍​ឬ​ដូច​ជា​ព្រះ​អាទិត្យ , ដូច​ជា​សីហៈ ។ ស្ដេច​សីហៈ (រាជសីហ៍ ) ។ល។