ហុយហាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ព. សា. ( កិ. ) សាយ​ភាយ​លេច​ឮ​សុស​សព្វ : ដំណឹង​នុ៎ះ​ហុយ​យាយ​សព្វ​ទិស​ទី​អស់​ទៅ​ហើយ ។